AC-kurs iht. F-gassforordningen (EF) 307/2008

AC-kurs iht. F-gassforordningen (EF) 307/2008

AS AutoMateriell er nå godkjent som opplæringssenter for kurs iht. F-gassforordningen (EF) 307/2008

 

Bakgrunn
EU/EØS har innført regelverk med primært formål å redusere utslipp av bla. fluorholdige drivhusgasser (F-gasser) som dekkes av Kyotoprotokollen, deriblant R134a brukt i biler. I praksis betyr dette at det nå er krav om kompetansebevis for alle som jobber med AC-anlegg i bil.

 

Kravene i F-gassforordningen gjelder for:

- produsenter, importører og eksportører av F-gasser

- operatører av utstyr og systemer som inneholder F-gasser

- teknisk personale og foretak som er i befatning med utstyr som inneholder F-gasser

 

Bilbransjen er dermed berørt siden R134a har vært brukt som kjølemedium i biler i mange år.

 

Formålet med kurset er at kursdeltakerne etter gjennomført kurs skal:

- ha nødvendig kjennskap til håndtering av fluorholdige kjølemidler og HMS

- tilfredsstille alle krav til kompetansebevis iht. F-gassforordningen

- forstå hvordan AC-anlegg i bil fungerer

- kunne feilsøke på et AC-anlegg

- ser forretningspotensialet i AC-maskinen

02.02.2012

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no