Altus RT900 er tilbake

Altus RT900 er tilbake

Altus RT900 tilbake i sortimentet

Vi tar Altus RT900 inn i produktsortimentet på grunn av fornyet etterspørsel etter denne type bremseprøver fra markedet.

Altus RT900 er en lavtbyggende rullebremseprøver med 4x4-testmodus for PKK inntil 3.5 tonn som egner seg spesielt godt for montering på gulv, for eksempel foran en 4-søyler.

Sammenlignet med høyere typer bremseprøvere blir monteringskostnadene vesentlig lavere da man slipper å lage gruve i gulvet.

Ved montering på gulv foran løfter leverer vi 2 meter lange galvaniserte oppkjøringsramper fra Altus som tilbehør.

Merk at Altus RT900 ikke støtter testmodus på elektroniske håndbremssystemer på grunn av for lav rullehastighet.

Ytterligere informasjon
Altus RT900 bremseprøver for PKK inntil 3.5 tonn

19.01.2015

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no