AutoMateriell akkreditert iht. ISO 17025

AutoMateriell akkreditert iht. ISO 17025

AutoMateriell er nå akkreditert av Norsk akkreditering, og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025.

Det stilles nå nye og strengere krav til oss som utfører kalibrering av verkstedutstyret norske bilverksteder bruker i forbindelse med PKK.

Fra 1. oktober 2015 er det krav om akkreditering i henhold til ISO 17025 for å kunne påta seg ansvaret med å holde bilverkstedenes produksjonsutstyr i gang.

Veien til ISO 17025-akkreditering har vært lang og krevende, men nå er vi endelig i mål!

Hva betyr dette for deg som kunde?
Alt utstyr som brukes ved PKK må gjennom en årlig kalibrering der vi følger nye prosedyrer med tanke på blant annet usikkerhetsberegninger og sporbarhet.

Det er blitt utarbeidet nye sertifikater for PKK-utstyr.

Vi regner med at noe gammelt utstyr som fortsatt er i bruk ikke kan godkjennes etter de nye kravene da produsenten ikke i tilstrekkelig grad kan dokumentere rutiner for kalibrering, eller dersom det ikke kan fremskaffes originalt kalibreringsverktøy.

 

23.09.2015

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no