AutoMateriell er Miljøfyrtårn-sertifisert

AutoMateriell er Miljøfyrtårn-sertifisert

AS AutoMateriell har blitt sertifisert som en Miljøfyrtårn-bedrift. Med dette ønsker selskapet å skape en miljøvennlig drift, og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.

 

AS AutoMateriell ønsker å skape en miljøvennlig drift, og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Samtidig ønsker selskapet å være i forkant for å kunne møte fremtidige miljøstandarder og miljøkrav fra eksisterende og nye kunder.

 

I prosessen med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, foretok AutoMateriell en miljøanalyse, og satte opp en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Analysen tok for seg miljøtema som internkontroll og HMS/arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

 

Avfallshåndteringen ble vektlagt spesielt. Alt avfall blir godt merket og kildesortert flere steder på huset. Kjøreruter ble optimalisert for å redusere transportbehovet, samt at miljømerkede produkter blir forsøkt prioritert ved innkjøp.

 

Målet er at alle tiltak i denne prosessen skal være lønnsomme på flere nivåer; det skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for det globale miljøet.

16.06.2011

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no