AutoMateriell følger situasjonen rundt koronaviruset

AutoMateriell følger situasjonen rundt koronaviruset

NDS Group AutoMateriell følger situasjonen rundt koronaviruset nøye og har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittefare. Vi er opptatt av at du som kunde skal føle deg trygg, og at vi tar de forholdsreglene situasjonen krever.

 

Vi tar helsemyndighetens anbefalinger på alvor. Driften går i hovedsak som normalt. Dersom situasjonen skulle forverre seg og føre til avvik i leverandørkjeden har vi blant annet etablert dialog med våre leverandører.

Vi gjør løpende vurderinger av leveranse hyppigheten da bemannings situasjonen er utfordrende, og eventuelle endringer gjøres for å sikre vareflyten i størst mulig grad til våre kunder.

Vi vil også påpeke at viruset smitter mellom mennesker og ikke via fysisk varer.
Personell som har fysiske møter ønsker vi å redusere til ett minimum og anbefaler bruk av telefon, Teams eller andre digitale løsninger. Kundemøter gjøres på oppfordring.

Når det gjelder vårt service-personell, vil vi fortsatt utføre våre servicebesøk. Her vil vi vise aktsomhet og kun oppsøke de som har en klar avtale. Vårt service kontor er på plass via mail og telefon som vanlig.

NDS Group har iverksatt en beredskapsgruppe som følger situasjonen. Gruppen møtes hver dag, koordinerer tiltak på tvers av organisasjonen og vurderer nye tiltak. Vi har god beredskap, og er godt forberedt dersom situasjonen skulle eskalere.

13.03.2020

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no