Vi forbereder fremtiden

Vi forbereder fremtiden

Nå er AutoMateriell sertifisert etter ISO 9001:2015.

For i ennå større grad å kunne tilfredsstille våre kunders krav og forventninger til oss som leverandør, har vi de siste månedene jobbet med å sertifisere AutoMateriell etter den nye standarden ISO 9001:2015.

Som en av de første i vår bransje er AutoMateriell nå sertifisert etter denne nye standarden som er i ferd med å overta etter ISO 9001:2008.

Tidligere var det kun AutoMateriells serviceavdeling som var sertifisert. Nå er alle avdelingene i AutoMateriell sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

03.10.2016

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no