AutoMateriell fusjoneres inn i Hellanor

AutoMateriell fusjoneres inn i Hellanor

(Skytta 05.11.15) Hellanor har eid AutoMateriell i tre år og i løpet av våren 2016 skal selskapet fusjoneres inn som en avdeling i Hellanor.

Dette får ingen negative konsekvenser for kundene og merkevaren AutoMateriell beholdes.

- Vi skal fortsatt fokusere på produktutvikling og høy servicegrad under merkevaren AutoMateriell, sier administrerende direktør i Hellanor, Frode Martinussen.


AutoMateriell er et viktig forretningsområde for Hellanor. Vi har derfor investert i sertifisering og ny infrastruktur for å stå enda bedre rustet i fremtiden.

AutoMateriell har ISO-sertifiseringer som er avgjørende for å kunne levere servicetjenester for alt innen tyngre verkstedsutstyr: ISO 17025 og ISO 9001.

Fusjonen vil bidra til at selskapet får utnyttet kompetansen og ressursene på en mer helhetlig måte. Hellanor mener at endringen totalt sett vil oppfattes som positivt for kundene.

Kundene beholder de kontaktpunktene som de har i dag.

For ytterligere informasjon knyttet til fusjonen, kontakt Frode Martinussen på e-post frode.martinussen@hellanor.no eller mobil 901 68 934.

05.11.2015

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no