AutoMateriell innfusjoneres i Hellanor

AutoMateriell innfusjoneres i Hellanor

Vi varsler herved at AS AutoMateriell (org.nr. 934 124 901), som i dag er et heleid datterselskap av Hellanor AS, fusjoneres inn i Hellanor AS (org.nr. 912 589 749).

Til våre kunder

Att: Økonomiansvarlig/kundeansvarlig

AS AutoMateriell innfusjoneres i morselskapet Hellanor AS
Vi varsler herved at AS AutoMateriell (org.nr. 934 124 901), som i dag er et heleid datterselskap av Hellanor AS, fusjoneres inn i Hellanor AS (org.nr. 912 589 749).

Herværende brev inneholder viktig informasjon i anledning fusjonen.


Endring av fakturaavsender
Etter fusjonen vil faktura fra AS AutoMateriell utstedes av Hellanor AS.Avdelingens leveringsadresser, besøksadresser og epostadresser forblir uendret etter fusjonen.

Tidspunkt for iverksettelse av endringer
Endring av fakturautsteders navn vil bli gjennomført med virkning fra 01. mars 2016.

Vennligst gjør nødvendige endringer i deres systemer så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen
Hellanor AS


Vidar Kristensen
Økonomisjef/CFO

Les kundebrevet her: AS AutoMateriell innfusjoneres i morselskapet Hellanor AS

04.03.2016

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no