AutoMateriell ISO-godkjent på nytt

AutoMateriell ISO-godkjent på nytt

AutoMateriells serviceavdeling er i løpet av sommeren re-sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008.

Det er Teknologisk Institutt som har gjennomført revisjonen av AutoMateriells rutiner og prosedyrer rundt service- og vedlikeholdsarbeider for kjøretøyverksteder.

Med re-sertifiseringen på plass, er AutoMateriell godkjent for 3 nye år for kalibrerings-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider for norske kjøretøyverksteder.

I mellom hver re-sertifisering foretas det en årlig revisjon.

AutoMateriell er ISO-sertifisert for å sikre kvaliteten på arbeidet vi utfører. Alle prosedyrer er dokumentert der avvikshåndtering er et svært viktig element. Alle feil og avvik logges og følges opp ved hjelp av nødvendige tiltak. Dette vil stadig forbedre utførelsen av den fastlagte prosedyren eventuelt være med på å forbedre selve prosedyren.

Dette er et kontinuerlig arbeid, og vil sammen med kundeundersøkelsene vi utfører i samarbeid med kundene våre, være viktige bidrag for å sikre at kundene får den tjenesten de forventer.

14.08.2013

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no