Endringer rundt kalibering av PKK-utstyr

Endringer rundt kalibering av PKK-utstyr

Fra og med 1. juli 2015 blir det nye og strengere krav til kalibrering av verkstedutstyr.

Endringer rundt årlig kontroll (kalibrering) av PKK-utstyr
Fra og med 8. juni 2015 gjelder det nye innskjerpede regler for gjennomføring av PKK. Fra og med 1. juli 2015 vil det også gjelde nye og strengere krav til den årlige kontrollen/kalibreringen av verkstedutstyret som kontrollorganene benytter i utførelsen av kontrollene.

Den store endringen er at utstyret, som f.eks. bremseprøver, lydmåler, avgassmålere etc. skal kalibreres etter standard ISO 17025. I praksis betyr det en strengere kalibrering, der marginene for å få godkjent utstyret krymper i forhold til tidligere.

Ler mer her: Endringer rundt årlig kontroll (kalibrering) av PKK-utstyr

16.06.2015

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no