Enklere og mer effektiv fylling av AdBlue

Enklere og mer effektiv fylling av AdBlue

Fyllestasjoner for AdBlue.

Stadig flere dieselbiler leveres nå med AdBlue som krever jevnlig etterfylling. Vi vet at mange verksteder benytter AdBlue i mindre beholdere. Dette blir fort lite hensiktsmessig når man skal etterfylle flere liter på hver bil.

Vi kan nå tilby transportable fyllestasjoner som forenkler og effektiviserer denne prosessen vesentlig.

Fat med AdBlue plasseres på en tralle som man enkelt kan flytte rundt på verkstedet.

Du kan velge mellom luftdrevet eller elektrisk drevet pumpe og fyllepistol med eller uten automatisk stopp.

På enkelte biler befinner AdBlue-tanken seg på et vanskelig tilgjengelig sted, og vi tilbyr derfor fyllepistol egnet for disse som tilbehør.

Ytterligere informasjon
Du finner mer informasjon om fyllestasjonene for AdBlue her: AdBlue-utstyr

29.03.2017

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no