Er du godkjent for arbeid med klimaanlegg?

Er du godkjent for arbeid med klimaanlegg?

Etter 1. september må alle som utfører arbeid på klimaanlegg i bil, ha gjennomgått opplæring.

Kravet betyr i praksis at alle bilmekanikere som er i befatning med klimaanlegg i biler med R134a, må være sertifisert for dette.

Sertifiseringen består av et teorikurs hos et sertifisert kurssted (f.eks. AutoMateriell), slik at man blant annet får nødvendig kjennskap til håndtering av fluorholdige kjølemidler og HMS.

Myndighetene har nå begynt å gjennomføre kontroller, og noen av våre kunder har allerede fått krav om å gjennomføre kurs for sine mekanikere innen en gitt tidsfrist. Alternativet er bøter.


Bakgrunnen for kurset er at EU/EØS har innført regelverk med det formål å redusere utslipp av blant annet fluorholdige drivhusgasser (F-gasser) som dekkes av Kyotoprotokollen, deriblant R134a brukt i klimaanlegg i biler.

AutoMateriell er sertifisert til å holde kurs. Vi holder kurs i våre egne kurslokaler. Ved behov kan vi gjennomføre kurset hos kunden, også på ettermiddag-/kveldstid slik at verkstedet slipper å ta mekanikerne ut av produksjon.

14.10.2013

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no