Godkjent bremsevæsketester

Godkjent bremsevæsketester

Romess® AQUA 10 "bremsevæskekoker"

 

I forbindelse med nytt krav i PKK-forskriften om kontroll av kokepunkt på bremsevæske tilbyr vi et godkjent, kalibrerbart apparat av høy kvalitet.

AQUA 10 koker bremsevæsken i et lukket trykkammer uten atmosfærisk påvirkning og feilkilder. Avsug ikke nødvendig - ingen gasser.

 

Les mer om AQUA 10 her

09.02.2022

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no