Hjulstillingsapparatet - en pengemaskin

Hjulstillingsapparatet - en pengemaskin

Med rett kunnskap er dagens avanserte hjulstillingsapparater en pengemaskin.

 

Dagens hjulstillingsapparater stiller store krav til mekanikeren. Man må forstå hjulgeometrien på moderne biler. I tillegg må man være kjent med svært avanserte dataprogrammer.

 

Riktignok har John Bean veivisere i sine program som forenkler både måleprosedyren og justeringsprosedyren, men mekanikeren må fortsatt forstå det gunnleggende for å kunne utnytte apparatet.

 

Ved å gjennomføre et kurs der man gjennomgår alt det grunnleggende om hjulgeometri i tillegg til den avanserte programvaren, kan alle mekanikerne på verkstedet utføre firehjulsmålinger for kundene. Med bare én hjulstillingskontroll på en halvtime pr. dag kan man omsette for ca. 400.000 på et moderne hjulstillingsapparat. Eventuelle utskiftinger av deler, større justeringer osv. kommer i tillegg. Med to kontroller pr. dag kan man omsette for 800.000 osv.

 

Vi anbefaler at alle bilverksteder har et moderne 3D hjulstillingsapparat, og sørger for nødvendig opplæring og kursing av alle mekanikerne. Det er lønnsomt!

 

Du kan lese mer om vårt kurs her: Kurs i hjuloppheng og firehjulsmåling

05.02.2014

Hellanor AS avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no