Hjulvaskemaskiner - høytrykk eller granulatkuler?

Hjulvaskemaskiner - høytrykk eller granulatkuler?

AS AutoMateriell tilbyr to forskjellige typer hjulvaskemaskiner til det norske markedet, og har etterhvert fått en del erfaringer.

De siste årene har markedet i stor grad etterspurt høytrykksmaskiner da markedet ser for seg at dette er vedlikeholdsfrie maskiner (noe som ikke stemmer helt). Vi tilbyr Kart W 300 H som er en hjulvaskemaskin som vasker ved hjelp av granulatkuler og vann, samt Solutions GP10 V8 som er en høytrykksmaskin.

 

Høytrykksmaskin
Høytrykks hjulvaskemaskin jobber med et antall dyser for å legge på såpe, og et antall dyser som spyler hjulene med vann under høyt trykk. Trykket kan justeres. Maskinen må tilkobles luft, vann og strøm, i tillegg til at den må tilkobles oljeutskiller/avløp.

En høytrykksvasker må bruke såpe av skikkelig kvalitet for å oppnå tilfredsstillende vaskeresultat.

 

Hjulvaskemaskin for granulatkuler
Hjulvaskemaskinen med granulatkuler vasker hjulene med en blanding av 300 liter vann og 25 kg. granulatkuler i et lukket system. Denne blandingen er oppvarmet til en temperatur som brukeren selv bestemmer (justerbar 0 - 73 grader - vi anbefaler ca. 50 grader). Kulene kommer i berøring med hjulene, og fungerer nærmestt som en svamp.

En hjulvaskemaskin med granulatkuler må tilkobles strøm og luft. Luft brukes til å blåse hjulene tørre etter vask.

 

Vedlikehold
Høytrykksmaskinen er ikke vedlikeholdsfri, men vedlikeholdes typisk av kunden selv. Vedlikeholdet består blant annet av rengjøring av såpetanken. Da skal maskinen kjøres gjennom med rent vann for å rense dysene. I tillegg byttes både vann- og såpedyser ut med jevne mellomrom. Oljen på høytrykkspumpa må også skiftes første gang etter 50 driftstimer, deretter hver 100. time.

På en hjulvaskemaskinen med granulatkuler må man skifte blandingen av vann og granulatkuler når denne begynner å bli skitten og vaskeeffekten avtar. Brukeren må altså selv vurdere behovet for bytte. Det normale er etter 500 - 1.000 hjulvask, avhengig av hvor skitne hjul som har vært vasket. Det kan også legges inn automatisk varsling etter f.eks. 300 - 1.000 hjulvask. Ved skifte av blandingen kjøres først en vaskesyklus før vannet tømmes ut. Deretter må nivået på granulatkulene sjekkes og fylles tilbake i tanken sammen med vann. Vedlikeholdet tar typisk 25-40 minutter. Det fylles også oppvaskpulver og skumdemper i vannet før maskinen igjen er klar for bruk.

 

Såpe/vaskemiddel
Vår høytrykksmaskin har en såpetank på 15 liter. Ved anbefalt blandingsforhold såpe/vann bruker man ca. 2.5 dl. såpe pr. hjul, noe som holder til ca. 60 hjulvask. Såpe som gir tilfredsstillende vaskeresultat koster dermed ca. 12 kroner pr. hjul.

Maskinen med granulatkuler trenger en sekk (25 kg. - følger med maskinen) med granulatkuler og litt oppvaskmaskinpulver og skumdemper. Forbruket av granulatkuler ligger på ca. 2 sekker pr. 4-5.000 hjul. I tillegg må det fylles såpe hver gang man skifter vann. Kostnaden for én sekk kuler er ca. 2.000, mens kostnaden for én dose såpe er ca. 100 kroner.

 

Brukervennlighet
I et dekkproduksjonsmiljø er hjulvaskemaskinen med granulatkuler mer brukervennlig. Hjulene kan trilles ut og vippes over på et rullebord/avlastningsbord. Belastningen på operatøren blir dermed vesentlig lavere enn ved bruk av høytrykksmaskin der hjulene må løftes ut av maskinen.

 

Vasketid
På maskinen med granulatkuler kan brukeren selv velge vaskeprogram (20/60/120 sekunder). Vi anbefaler 120 sekunder når hjulene skal oppbevares på dekkhotell.

På høytrykksmaskinen er også vasketiden justerbar. Vi anbefaler også ca. 2 minutter for et bra resultat Spesielt er det viktig at såpen får virke tilstrekkelig lenge (ca. 30 sekunder).

 

Strøm- og vannforbuk
Det er ikke særlig stor forskjellig i kostnader til strøm og vann. Maskinen med granulatkuler har en varmekolbe som varmer vanntanken. Denne varmekolben kan programmeres til å starte for eksempel 2 timer før arbeidsdagens start, og skru seg av ved arbeidsdagens slutt.

 

Vaskeresultat
Vi anser at vaskeresultatet på en hjulvaskemaskin med granulatkuler og en høytrykkmaskin er sammenlignbart med rett innstilling og kjemikaler (såpe).

 

Vår erfaring og konklusjon
Etter flere års erfaring med de forskjellige maskinene, utprøving av forskjellige dyser og mange forskjellige såper, er vår erfaring at gummiverksteder som har mange brukere av utstyret, blir mest fornøyd med en hjulvaskemaskin med granulatkuler. Den krever mindre ettersyn og oppfølging , samt at kostnadene over tid er vesentlig lavere.

22.08.2012

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no