Kundeundersøkelser - er du fornøyd med oss?

Kundeundersøkelser - er du fornøyd med oss?

Vår jobb er å gjøre våre kunder enda bedre i sin jobb. Derfor trenger vi din hjelp.

 

Vi har i et par år sendt ut kundeundersøkelser i etterkant av serviceoppdrag hos kundene. Svarene dere gir på denne undersøkelsen, er viktige bidrag for at vi kan gjøre en stadig bedre jobb.

 

Hver dag øver vi på å bli bedre. For å vite hva vi skal øve på, betyr tilbakemeldingene deres mye for oss. Svarte besøket til forventningene? Kom vi til avtalt tid? Ble arbeidet utført i henhold til avtalen? Hva kan vi bli bedre på?

 

Vi håper dere tar dere tid til å besvare undersøkelsen vi sender på e-post i etterkant av serviceoppdraget. Undersøkelsen tar kun ca. 2 minutter.

 

På forhånd takk for hjelpen!

18.01.2013

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no