Lufthydraulisk jekk for tunge løft

Lufthydraulisk jekk for tunge løft

AC Hydraulic 65-tonns lufthydraulisk jekk

AutoMateriell utvider sortimentet av lufthydrauliske jekker. Vi har i mange år hatt luftjekker med løftekapasitet 30-58 tonn. Nå tar vi også inn to varianter fra danske AC Hydraulic som løfter hele 65 tonn!

Jekkene leveres med luftgummihjul, og er bygget for hard intensiv og profesjonell bruk. Hardforkrommet stempel betyr lang levetid, og teleskophåndtak øker rekkevidden.

Ytterligere informasjon
Du finner mer informasjon om de lufthydrauliske jekkene her: AC Hydraulic 65 tonn - høy utgave

10.03.2015

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no