Ny servicesjef i AutoMateriell

Ny servicesjef i AutoMateriell

Ruben Knive er ansatt som ny servicesjef i AS AutoMateriell.

Ruben er 41 år, og kommer fra stillingen som servicesjef hos Mettler Toledo. Som servicesjef har han hatt ansvaret for en serviceavdeling som primært jobber med vekter og veiesystemer til produksjonsbedrifter og laboratorier.

Mettler Toledo er akkreditert i henhold til ISO 17025, og dette blir også et viktig ansvarsområde i AutoMateriell da vi nå er i godkjenningsfasen for nevnte akkreditering.

Ruben Knive får ansvaret for den største avdelingen i AutoMateriell som er styrket med flere årsverk gjennom sommeren og høsten. Pr. i dag består serviceavdelingen av 23 årsverk, og vil i løpet av året bestå av 25 medarbeidere.

Sammen med våre servicepartnere vil Ruben Knive sørge for at AutoMateriell er rustet til å møte den økende oppdragsmengden vi har opplevd den siste tiden.

07.10.2014

Hellanor AS avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no