Nytt fra ABL: Bremsekurs

Nytt fra ABL: Bremsekurs

Invitasjon til bremsekurs for kontrollører av trykkluftmekaniske bremser.

Frist for å ha gjennomført godkjent kurs er 1. januar 2016.

I PKKF § 12 pkt. 4 e) er det krav om at kontrollører som skal utføre kontroll av kjøretøy med trykkluftmekaniske bremser, skal ha gjennomgått og bestått kurs i bremseprøving.

Fra og med 2. januar 2016 vil dette bli fulgt opp i forbindelse med tilsyn.

Kurs gjennomføres i regi av ABL - Autobransjens Leverandørforening.

Les mer her: Bremsekurs

02.11.2015

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no