AC: Tidsfrist for opplæringsbevis er 01.09.2013 - krav om ny gass utsatt

AC: Tidsfrist for opplæringsbevis er 01.09.2013 - krav om ny gass utsatt

Siste frist for å skaffe seg opplæringsbevis iht. F-gassforordningen, er 1. september  2013.

 

Etter den tid kan man forvente kontroller og annen oppfølging av myndighetene.

Vi minner om at AS AutoMateriell er godkjent opplæringssenter, og tilbyr kurs som gir nødvendig kompetansebevis.

 

Typegodkjenningskravet i kjøretøyforskriften er utsatt

Kravet om at alle biler med nye typegodkjenninger skal ha AC-anlegg med GWP-verdi mindre 150, er utsatt til 1. januar 2013 på grunn av mangel på den nye gassen HFO1234yf i markedet.

 

Les mer om dette i informasjonen fra Isovator Sertifisering ved å trykke her.

30.05.2012

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no