Påminnelse om arbeid på AC-anlegg i bil

Påminnelse om arbeid på AC-anlegg i bil

Vi minner om at det fra 1. september er lovpålagt med opplæringsbevis iht. F-gassforordningen.

Bakgrunn
Fra 1. september 2013 må alle som utfører arbeid på klimaanlegg i bil, ha kompetansebevis som viser at de har gjennomgått nødvendig opplæring. I praksis betyr dette at alle bilmekanikere som er i befatning med klimaanlegg i biler med R134a må gjennom et kurs.

I Norge er det Isovator som håndterer ordningen på vegne av myndighetene (heriblant godkjenning av opplæringssentre og utstedelse av kompetansebevis).


Status på utstedte opplæringsbevis

Pr. 1. oktober var det 6.693 personer som hadde skaffet seg opplæringsbevis. Sammen med Isovator har NBF. BIL og ABL anslått at det fortsatt er minst 8.000 personer som mangler nødvendig kurs.

Kontroll og sanksjoner fra myndighetene
Etter fristens utløp 1. september har Miljødirektoratet gjennomført flere kontroller med bilverksteder. Det er flere som ikke har skaffet seg oppæringsbevis. Det er også noen som er helt ukjent med kravet til opplæringsbevis. Sanksjonene fra Miljødirektoratet er tvangsmulkt på kr. 10.000. 

Du kan lese mer om ordningen og status i dette nyhetsbrevet fra Isovator:

 Kurs hos AutoMateriell

AutoMateriell er godkjent opplæringssenter som gir kompetansebevis iht. F-gassforordningen. Kursene gjennomføres i våre kurslokaler i Gilhusveien 7 A i Lier. Ved kurs for større grupper kan kurset også gjennomføres i kundens lokaler, gjerne på ettermiddag-/kveldstid slik at man slipper å ta mekanikerne ut av produksjon.

Ta kontakt med en av våre selgere for mer informasjon.

07.11.2013

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no