Resertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift

Resertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift

AutoMateriell har resertifisert sitt Miljøfyrtårn-sertifikat.

AutoMateriell ble sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift allerede i 2011.

Bakgrunnen var ønsket om å skape en miljøvennlig drift, og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Samtidig ønsket selskapet å være i forkant for å kunne møte fremtidige miljøstandarder og miljøkrav fra eksisterende og nye kunder.

Nå har vi nettopp gjennomført ny revisjon i samarbeid med revisor fra Miljøfyrtårn.

Resultat: AutoMateriell er resertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift for 3 nye år!


Dette er Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

05.07.2017

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no