Slitasjetester

Slitasjetester

Bruk slitasjetester ved kontroll av understell/hjuloppheng ifbm. PKK.

Med slitasjetester avdekker du slakk og slitasje i opphengskuler, innfestinger, foringer og styring både enklere og raskere.

Slitasjetesteren sørger også for korrekte og realistiske testbetingelser da testen utføres med kjøretøyet hvilende på hjulene. Dette betyr at det er fritt for spenninger og vridninger som oppstår i foringer osv. dersom man kontrollerer kjøretøyet med full utfjæring når hjulene er løftet fri fra gulvet.

I den nye kontrollveiledningen til PKK fra Statens Vegvesen anbefales bruk av slitasjetester på det sterkeste, både når det gjelder kontroll av styring, aksler og hjuloppheng.

For mer informasjon om vår slitasjetester, kan du følge denne linken.

16.01.2013

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no