Slitasjetester for PKK inntil 7.5 tonn

Slitasjetester for PKK inntil 7.5 tonn

Altus PD3610 SM for montering på 4-søyler

 

Ny slitasjetester som innfrir kravene i PKK-forskriften for kontroll av kjøretøy inntil 7.5 tonn.

 

Les mer om produktet her

25.03.2021

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no