Utvidet garanti på AC Hydraulic

Utvidet garanti på AC Hydraulic

Nå får du 3/10 års garanti på løfteutstyr fra AC Hydraulic.

3/10 års garanti
Fra 1. januar 2017 utvidet vi garantien på løfteutstyr fra AC Hydraulic.

Nå får du 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer på alle produkter fra AC Hydraulic. Samtidig får du 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder).

Garantien dekker utskifting av deler som følge av materialfeil eller produksjonsfeil. Stålkonstruksjoner dekkes i 10 år fra kjøpsdato, mens det hydrauliske systemet dekkes i 3 år (pumpe og sylinder).

Garantien dekker ikke skader eller feil som følge av ulykke, feil bruk, skjødesløshet, manglende vedlikehold eller normal slitasje.

19.01.2017

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no