Vi flytter snart

Vi flytter snart

Mandag 14. oktober 2013 starter AutoMateriells nye tidsregning. Da er vi i drift i våre nye lokaler.

 

Hvorfor flytter vi?
Etter 30 år i Industrigata i Lier er vi straks på flyttefot. Allerede i fjor høst engasjerte vi en prosjektleder som hjelper oss med det meget krevende prosjektet det er å flytte en relativt stor bedrift uten at den daglige driften blir nevneverdig berørt. Å flytte 75.000 varer fordelt på 15.000 varenummer krever sitt.

Vi har vokst ut av dagens lokaler i Industrigata, og de egner seg ikke lenger for vår bruk. I våre nye lokaler vil vi i større grad kunne tilfredsstille kundenes ønsker og behov samt at vi kan drive mer rasjonelt.

 

Hvor flytter vi?
Vi flytter ca. 1.8 km i kjørevei, men kun noen få hundre meter i luftlinje (se kart). Vår nye adresse blir Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda. De som er lokalkjent, vet at dette er de gamle lokalene til Byggmakker som ble nedlagt for et års tid siden. Lokalene blir nå rehabilitert og tilpasset vårt behov.

I Gilhusveien får vi en grunnflate på ca. 3.000 kvadratmeter til lager, demorom, verksted osv. I tillegg får vi kontorer, kurslokaler, garderober osv. i 2. etasje på hovedbygningen.

Vi beholder samme telefon- og telefaksnummer. Postadressen blir også den samme.

 

Hva betyr dette for deg som kunde?
For å kunne opprettholde en tilnærmet normal ”produksjon” før og etter selve flyttingen, blir vi nødt til å stenge lageret for utsendning av varer, varemottak osv. torsdag 10. og fredag 11. oktober. Vi håper for forståelse for dette.

For våre kunder som kjøper bildeler med en eller flere daglige leveringer, betyr dette at vi planlegger å hjelpe dere med et noe større antall varer i tiden før flytting.

Våre kunder som handler verkstedutstyr, vil i mindre grad bli berørt av flytteprosessen. Vi vil begynne å flytte deler av verkstedutstyret allerede 3 uker før flyttingen finner sted og således operere med to lager i et par uker.

 

Her er bilde fra Gilhusveien 7 A tatt 10. juni. Det gamle inngangspartiet blir revet. Ny inngang blir på veggen til høyre i bildet. Veggen som er i ferd med å bygges, blir en del av lageret der nye vareheiser skal på plass. Lagerbygningen i bakgrunnen blir en del av eget kaldtlager for tyngre verkstedutstyr.

 

Fremdrift

Arbeidet går fort fremover om dagen. Utvidelse av lageret er godt i gang, snart kommer ny fasade, og uke 32 begynner montering av lagerinnredning, vareheiser, osv., noe som vil ta 6 uker.

Samtidig med at vi tar i bruk det nye lageret, tar vi også i bruk Shark lagerstyringssystem fra Lager & Industrisystemer. Dette vil øke kvalitetene på vareleveringer og samtidig øke effektiviteten.

 

Demorom
I våre nye lokaler får vi endelig mulighet til å vise kundene hva vi kan tilby. Vårt nye demorom vil inneholde både 2-søyler, 4-søyler og kanalløfter. Dessuten blir det plass til annet verkstedutstyr som f.eks. hjulstillingsapparat, verkstedinnredning og annet utstyr vil kan levere.

I tillegg vil vi få en egen hall for tungbilutstyr, slik at vi nå også kan vise hva vi kan tilby av tungbilutstyr.

 

Kurssenter
Våre nye lokaler  vil også inneholde en egen kursavdeling. Kursrommet har direkte adgang til demorommet slik at vi kan holde kurs som kombinerer teori og praksis.

 

Fasadetegninger:

12.06.2013

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no