Finansiering

I samarbeid med vår partner Ikano Bank kan vi tilby deg gunstig finansiering.

 

Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.

 

Fordeler for deg:

 

Økt handlekraft
Leie gir 100% finansiering, og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.

 

Enklere økonomistyring
Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.

 

Økt konkurranseevne
Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, og forenkler bytte til nytt utstyr.

 

Skattefordel
Hele leiebeløpet utgiftsføres, og kan trekkes fra i regnskapet.

 

Hva kan leies?
De fleste typer driftsutstyr kan leies. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan også inngå i leieavtalen.

 

Forsikring
Utstyr som leies, må forsikres. Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk-forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.

 

Sammen med Ikano Bank gir vi deg muligheten til å få en totalløsning. Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring får du på ett sted - enkelt og effektivt!

 

 

AutoMateriell finansiering - et samarbeid med Ikano Bank

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no