Tilbehør til hjulstilling

Elektronisk inklinometer for Mercedes-Benz (Romess)

Bruksområder

  • Nødvendig verktøy for korrekt hjulinnstilling på alle Mercedes-Benz personbiler og noen av varebilene
  • Brukes for å lese av helling/kjørehøyde på bilens understell (målested varierer fra bilmodell til bilmodell)
  • Verdiene fra inklinometeret legges deretter inn i hjulstillingsapparatet for å sikre korrekte toleranser
  • Romess CM-09606 er det originale spesialverktøyet for Mercedes-Benz

Egenskaper

  • Måler hellingsvinkel i desimalgrader på angitte steder foran og bak på bilen (bærearmer og drivaksler)
  • Verdiene lagres i kontrollenheten og kan overføres via kabel/dataoverføringsstasjon til hjulstillingsapparatet hvor de nyttiggjøres for korrekt bestemmelse av camber, caster- og sporingsverdier
  • Kompatibelt med hjulstillingsapparater av flere fabrikat
  • Består av en lettbetjent kontrollenhet med display, strømforsyning, inklinometerenhet med standardadapter 09606-50 og oppbevaringskoffert
  • Velg dataoverføringskabel eller dataoverførings-/dockingstasjon med lading for automatisk overføring av data til hjulstillingsapparatet (tilbehør)
  • Anvisninger for bruk finnes i Mercedes-Benz original servicelitteratur
      Pris*
ROMESS INKLINOMETER
Art.nr.: RMD CM09606-10

ROMESS INKLINOMETER

Nødvendig verktøy for korrekt hjulinnstilling på alle Mercedes-Benz personbiler og noen av varebilene. Mercedes-Benz originalverktøy med dataoverføring til hjulstillingsapparat.
45.200,00

* Alle priser er eks. mva. levert vårt lager i Lier

NDS Group, avd. AutoMateriell, Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda, tlf. 32 84 77 00, e-postadresse: firmapost@automateriell.no